Đặt hàng: (024) 3984 2828 - (024) 3863 2789 - 090.8686.098 - 0973.99.8888
0 Xem giỏ hàng
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Dàn karaoke ghép bộ

Dàn karaoke ghép bộ

- 15% - 19%

Dàn Karaoke HAS 4.0 GD04

Giá: 25.230.000 đ Giá cũ: 29.690.000 đ
Mua
- 14% - 19%

Dàn Karaoke HAS 4.0 GD11

Giá: 44.620.000 đ Giá cũ: 52.490.000 đ
Mua
- 14% - 18%

Dàn karaoke gia đình HAS 4.0 GD25

Giá: 103.480.000 đ Giá cũ: 121.100.000 đ
Mua
- 14% - 19%

Dàn karaoke gia đình HAS 4.0 GD24

Giá: 92.060.000 đ Giá cũ: 108.300.000 đ
Mua
- 15% - 19%

Dàn karaoke gia đình HAS 4.0 GD23

Giá: 80.040.000 đ Giá cũ: 94.800.000 đ
Mua
- 14% - 18%

Dàn karaoke gia đình HAS 4.0 GD22

Giá: 65.860.000 đ Giá cũ: 77.400.000 đ
Mua
- 15% - 19%

Dàn karaoke gia đình HAS 4.0 GD21

Giá: 63.620.000 đ Giá cũ: 74.900.000 đ
Mua
- 14% - 18%

Dàn karaoke gia đình HAS 4.0 GD20

Giá: 58.860.000 đ Giá cũ: 68.900.000 đ
Mua
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp KD 06

Giá: 106.533.000 đ Giá cũ: 118.370.000 đ
Mua
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp KD 05

Giá: 105.636.600 đ Giá cũ: 117.374.000 đ
Mua
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp siêu Vip 04

Giá: 76.566.000 đ Giá cũ: 85.074.000 đ
Mua
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp VIP 03

Giá: 70.272.000 đ Giá cũ: 78.080.000 đ
Mua
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp VIP 02

Giá: 46.435.000 đ Giá cũ: 51.595.000 đ
Mua
- 14% - 18%

Dàn karaoke gia đình HAS 4.0 GD25

Giá: 103.480.000 đ Giá cũ: 121.100.000 đ
Mua
- 14% - 19%

Dàn karaoke gia đình HAS 4.0 GD24

Giá: 92.060.000 đ Giá cũ: 108.300.000 đ
Mua
- 13% - 17%

Dàn karaoke gia đình HAS 4.0 GD18

Giá: 56.390.000 đ Giá cũ: 65.100.000 đ
Mua
- 14% - 18%

Dàn karaoke gia đình HAS 4.0 GD17

Giá: 54.240.000 đ Giá cũ: 63.300.000 đ
Mua
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp KD 06

Giá: 106.533.000 đ Giá cũ: 118.370.000 đ
Mua