Đặt hàng: (024) 3984 2828 - (024) 3863 2789 - 090.8686.098 - 0973.99.8888
0 Xem giỏ hàng
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Dàn karaoke ghép bộ

Dàn karaoke ghép bộ

- 37%

Bộ dàn karaoke gia đình hát hay, combo 18,6 triệu

Giá: 16.800.000 đ Giá cũ: 26.800.000 đ
Mua
- 34%

Bộ combo dàn karaoke gia đình 4 loa 15 triệu

Giá: 15.000.000 đ Giá cũ: 22.990.000 đ
Mua
- 10% - 33%

Bộ dàn karaoke gia đình 15 triệu

Giá: 20.050.000 đ Giá cũ: 22.490.000 đ
Mua
- 33% - 33%

Dàn karaoke gia đình Home – Deluxe

Giá: 10.000.000 đ Giá cũ: 15.000.000 đ
Mua
- 10% - 15%

Bộ dàn karaoke loa JBL 04

Giá: 40.950.000 đ Giá cũ: 45.500.000 đ
Mua
- 10% - 15%

Bộ dàn hát karaoke loa JBL 03

Giá: 34.290.000 đ Giá cũ: 38.100.000 đ
Mua
- 10% - 15%

Bộ dàn loa karaoke JBL hay 02

Giá: 23.391.000 đ Giá cũ: 25.990.000 đ
Mua
- 10%

Bộ Dàn karaoke loa JBL 01

Giá: 16.560.000 đ Giá cũ: 18.400.000 đ
Mua
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp KD 06

Giá: 106.533.000 đ Giá cũ: 118.370.000 đ
Mua
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp KD 05

Giá: 105.636.600 đ Giá cũ: 117.374.000 đ
Mua
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp siêu Vip 04

Giá: 76.566.000 đ Giá cũ: 85.074.000 đ
Mua
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp VIP 03

Giá: 70.272.000 đ Giá cũ: 78.080.000 đ
Mua
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp VIP 02

Giá: 46.435.000 đ Giá cũ: 51.595.000 đ
Mua
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp KD 06

Giá: 106.533.000 đ Giá cũ: 118.370.000 đ
Mua
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp KD 05

Giá: 105.636.600 đ Giá cũ: 117.374.000 đ
Mua
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp siêu Vip 04

Giá: 76.566.000 đ Giá cũ: 85.074.000 đ
Mua
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp VIP 03

Giá: 70.272.000 đ Giá cũ: 78.080.000 đ
Mua
- 10%

Bộ dàn karaoke cao cấp VIP 02

Giá: 46.435.000 đ Giá cũ: 51.595.000 đ
Mua